Մեր Թիմը

Արտյոմ Վ. Կոստանդյան

Բաժնետեր


Արտյոմ Կոստանդյանը մասնագիտացած է հիմնականում քաղաքացիական դատավարության գործարքներում՝ շեշտը դնելով պարտապանից ստացվող գումարների բռնագանձման վրա, ինչպես նաև իրավաբանական խորհրդատվություն է տրամադրում Կորպորատիվ իրավունքի, Մտավոր սեփականության իրավունքի և բանկային օրենսդրության ոլորտներում:

Նա ներկայացնում է հաճախորդներին քաղաքացիական դատավարություններում; նա ներկայացրել է ապահովված և չապահովված պարտատերերին և ՀՀ տարբեր մարզերում սնանկության վարույթում գտնվող պարտապաններին, ինչպես նաև ներկայացրել է վարկատուներին, պարտատերերին և պարտապաններին մասնավոր վարույթներում: Նա փորձ ունի քաղաքացիական դատավարության պաշտպանության տարբեր ասպեկտներում՝ ներառյալ գրավոր բացահայտումներ, դեպոզիտները, իրավաբանական հետազոտությունները և իրավական տեղեկագրերի և հուշագրերի մշակում:

Մենք գիտենք օրենքները ... և մի քիչ ավելին ...

Վլադիմիր Կոստանդյան

Բաժնետեր


Վլադիմիր Կոստանդյանը մասնագիտացած է հիմնականում հաճախորդների ներկայիս կարգավիճակի վերլուծության վրա, ընդհանուր իրավախորհրդատվական գործառույթների իրականացման վրա, ինչպես նաև Վլադիմիրը հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների հարցերով փորձագետ է:

In law we trust

Ալեքսանդրա Լորդոս

Բաժնետեր


Ալեքսանդրա Լորդոսը մասնագիտանում է կորպորատիվ իրավունքի, պայմանագրերի մշակման և կորպորատիվ ֆինանսների գործարքների ոլորտում: Նա 2003 թվականից ներգրավված է եղել միջազգային գործարքներում, որոնք վերաբերում են ընկերությունների ձեռքբերմանը, կորպորատիվ կառուցվածքին, ֆինանսավորմանը և համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծմանը:
Professional approach. We are doing law.