Մեր Ծառայությունները

ՄԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Մեր գործընկերների հետ սերտ համագործակցության միջոցով մենք ի վիճակի ենք մեր հաճախորդներին մատուցել իրավաբանական ծառայությունների լայն տեսականի ՝ հատուկ հարմարեցված ըստ հաճախորդների անհատական պահանջների:

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ
Մեր իրավաբանները ունեն երկար տարիների փորձ բանկային ոլորտում, և մենք գիտակցում ենք հաճախորդներին բանկային ծառայությունները ժամանակին և պատշաճ տրամադրելու կարևորությունը: Մենք ունենք հետևյալ գործառույթներն իրականացնելու փորձ.

• աջակցություն վարկի տրամադրման և ապահովման միջոցների գործառույթներին,
• բանկերի հետ բանակցությունների վարում՝ հաշտության համաձայնագրերի կնքելու համար,
• կորպորատիվ հաճախորդների և ֆիզիկական անձանց հաշիվների բացում և վարում,
• իրավաբանական կարծիքների և հուշագրերի մշակում,
• իրավաբանական կարծիքների տրամադրում վարկային և այլ բանկային պայմանագրերի վերաբերյալ:

Կիպրոսի տեղական և միջազգային բանկերի հետ համագործակցության միջոցով մենք առաջարկում ենք մեր կորպորատիվ հաճախորդներին բանկային աջակցության ամբողջական և համապարփակ ծառայույունների շրջանակ, ներառյալ հետևյալը.

• անձնական հաշիվների և (կամ) կորպորատիվ հաշիվների բացում,
• մասնավոր բանկային գործունեություն,
• վարկային և (կամ) դեբետային քարտի հնարավորություններ,
• էլեկտրոնային եղանակով կառավարվող հաշիվներ (ինտերնետ բանկինգ):
ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ և ԿԻՊՐՈՍՈՒՄ
Կախված բիզնեսի չափից և բնույթից, վերահսկողության մակարդակից և (կամ) սեփականության իրավունքից, կառուցվածքի բարդությունից և հարկային հետևանքներից, մենք մատուցում ենք.

• բազմակողմանի կառույցների ներգրավմամբ արդյունավետ միջազգային օրենսդրական կորպորատիվ կառույցների նախագծում,
• նոր ձեռնարկությունների համար կորպորատիվ կառուցվածքի ստեղծում,
• կորպորատիվ ընդլայնում կամ առկա գործառույթների վերակազմակերպում,

ինչպես նաև՝

• եզրակացությունների, առաջարկությունների և իրավական կարծիքների տրամադրում կորպորատիվ խնդիրների վերաբերյալ,
• ընկերության համապարփակ ստուգման կատարումը,
• տարբեր տեսակի ընկերությունների, դուստր ձեռնարկությունների և ասոցիացիաների գրանցում (ձևավորում, վերակազմավորում, լուծարում),
• ներկայացուցչություն պետական ռեգիստրի գրասենյակում,
• մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների ստեղծում և լուծարում,
• կանոնադրական կապիտալի ավելացման և նվազեցման պետական գրանցում,
• համաձայնագրերի իրավական ուսումնասիրություն,
• բոլոր տեսակի կորպորատիվ փաստաթղթերի (հիմնադիր փաստաթղթեր, կանոնադրություն, բաժնետերերի համաձայնագրեր և այլն) մշակում; անձնական համաձայնագրերի, պայմանագրերի, առաջարկների պատրաստում,
• հաճախորդի համար գումարային բռնագանձումների նախապահանջների նախապատրաստում և բանակցային գործընթացի վարում (նախքան դատարան դիմելը):
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ
Ընկերությունների ձևավորումը հետևյալ իրավասություններում (ցանկը շարունակելի է).

• Հայաստանի Հանրապետություն,
• Կիպրոս,
• Շվեյցարիա,
• Լյուքսեմբուրգ,
• Հոնկոնգ,
• Սեյշելներ,
• Մարշալի կղզիներ,
• Բելիզ,
• Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներ և այլ իրավասություններ:
ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԱՅԻՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հավատարմագրային և վարչական ծառայություններ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս:
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Մեր ծառայությունների շրջանակը ներառում է, բայց չի սահմանափակվում հետևյալով ՝ ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ Կիպրոսում.

• անշարժ գույքի ձեռքբերման կամ իրացման վերաբերյալ պատշաճ ուսումնասիրություն (իրավական ռիսկերի գնահատում),
• աջակցություն անշարժ գույքի գնահատման գործում,
• աջակցություն իրավական ձևակերպումների և հարկային դաշտին վերաբերող հարցերում,
• անշարժ գույքի ձեռքբերմանը կամ վաճառքին վերաբերող բոլոր փաստաթղթերի մշակում, մեկնաբանություն և վերանայում, բանակցությունների վարում, գույքի առուվաճառքի պայմանագիր և այլն,
• անշարժ գույքի հարցերով դատավարությունների վարում,
• Կիպրոսում անշարժ գույքի գնման գործարքին հաջորդող ծառայություններ, ինչպիսիք են օժանդակությունը ներգաղթի հարցերում:
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԲԻՏՐԱԺ
Մեր գործընկերների միջոցով մենք կարող ենք մեր հաճախորդներին մատուցել հետևյալ ծառայությունները՝ ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային.

• խորհրդատվություն արբիտրաժային բարդ դրույթների վերաբերյալ,
• խորհրդատվություն օրենսդրական հակասությունների մասին,
• հանդես գալ որպես իրավաբանական խորհրդատու ցանկացած վայրում, ցանկացած օրենքի շրջանակներում և ցանկացած արբիտրաժներում դատարանի առջև,
• կիրառում և հակադրում է արբիտրաժային որոշումների և օտարերկրյա վճիռների կայացմանը,
• պարտքի հավաքագրման հարցերում ընդհանուր իրավասության դատարաններում, վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարաններում:
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՅՑԵՐ
Մենք դատական հայցերով ներկայացնում ենք հաճախորդներին `ՀՀ քաղաքացիական և վարչական դատարաններում: Մենք ներկայացնում ենք մեր հաճախորդների շահերը ինչպես պետական, այնպես էլ կարգավորող մարմիններում.

• ներկայացնելով վարկատուներին և վարկառուներին `կապված խոշոր գործարքից բխող բազմակողմանի դատական գործընթացներում (վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանում ներկայացուցչությամբ),
• վարկատուներին և վարկառուներին ներկայացնել սնանկության գործով դատական գործերի հետ կապված (վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանում ներկայացուցչությամբ),
• կողմերի միջև համաձայնության հասնելու և հաշտության համաձայնությունը դատական վճռով հաստատելու միջոցով,
• վարկատուին խորհրդատվություն տալ դատական վարույթի վերաբերյալ `Բանկի և վարկատուի միջև վարկավորման պայմանագրի համաձայն քաղաքացիական դատական գործի վերաբերյալ Բանկի ոչ պատշաճ պահվածքի վերաբերյալ,
• ներկայացուցչություն տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովում:
ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ և ՀԱՐԱԿԻՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Հեղինակային իրավունքի ոլորտում մենք մատուցում ենք հետևյալ ծառայությունները.

• հեղինակային իրավունքի մասին համաձայնագրերի և լիցենզիայի ձեռքբերում, իրավական կարծիքներ ներկայացնելը,
• ֆիլմերի արտադրության գործընթացում իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում, համաձայնագրերի վերլուծություն և պատրաստում,
• պրոդյուսերների հետ պայմանագրերի մշակում,
• բանակցություններ հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների վերաբերյալ (այլ կազմակերպությունների նկատմամբ),
• իրավական կարծիքի տրամադրում հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների, գույքային և ոչ գույքային իրավունքի վերաբերյալ,
• հաճախորդի խորհրդատվություն Կինոարտադրության իրավական հարցերի վերաբերյալ, ներառյալ` Հաճախորդի համար համաձայնագրերի ամբողջ իրավական փաթեթի կազմումը, պատրաստումը,
• ապրանքային նշանների գրանցում և իրավաբանական խորհրդատվություն: