Բիզնես ներգաղթ

Բիզնես ներգաղթ

Նախատեսու՞մ եք տեղափոխվել Հայաստան և բացել Ձեր սեփական բիզնեսը։ Մենք կձեռնարկենք բնակության թույլտվության գրանցումը՝ հիմնվելով Հայաստանում բիզնես ունենալու փաստի վրա կամ կուղեկցենք այլ տեսակի կացության թույլտվությունների ստացմանը (ներառյալ աշխատանքի թույլտվություն), որոնք առավել հարմար են ձեր գործին, և մենք կհոգանք բոլոր վարչական հարցերով:
● Ֆրանսիայում բնակության թույլտվություն
● Աջակցություն Հայաստանում բնակության թույլտվության երկարաձգման հարցում

Հետադարձ կապ