Հարկային խորհրդատվություն

Հարկային խորհրդատվություն

Հարկային օպտիմալացումն օգնում է վերանայել հարկային կառուցվածքը և նվազեցնել դրանց վճարումները։ Սա թույլ է տալիս ընկերությանը խնայված միջոցները ներդնել զարգացման մեջ: Մենք օգտագործում ենք օրինական հարկերի օպտիմալացման սխեմա, որը հիմնված է ընկերության գործունեության, ֆրանսիական գործող օրենսդրության և գործարարներին տրամադրվող տարբերակների վերլուծության վրա:

 

● Համապարփակ հարկային օպտիմալացում 

● Ընկերության իրավական ձևի ընտրություն 

● Հարկային ռեժիմի ընտրություն 

● Հնարավոր հարկային արտոնությունների ուսումնասիրություն 

● Հաշվապահական և հարկային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն 

● Անշարժ գույքի հարկի օպտիմալացում 

● Օպտիմալ բիզնես կառուցվածքի և/կամ գույքի սեփականության ձևավորում (patrimoine)

Հետադարձ կապ