Կորպորատիվ և ձեռնարկատիրական

Կորպորատիվ և ձեռնարկատիրական

Կոստանդյան ընդ Փարթնրս իրավաբանական գրասենյակը մասնագիտացված է կորպորատիվ և իրավաբանական անձանց իրավունքի ոլորտներում: Մեր Ընկերությունը կանոնավոր հիմունքներով աջակցում է տարբեր ոլորտի հաճախորդներին, ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային մակարդակով, խորհրդատվություն է տրամադրում ձեռնարկատիրական և իրավաբանական անձանց իրավունքի հարցերից բխող իրավական դրույթների մեծ մասի առնչությամբ՝ ընկերության ստեղծումից մինչև նրա լուծարումը:
Մենք ունենք M&A գործարքների հարուստ փորձ և կարող ենք օգնել ցանկացած տեսակի մտադրությունների նամակի կամ ցանկացած այլ պայմանագրային փաստաթղթերի կազմման հարցում:

Հետադարձ կապ