Կորպորատիվ կառուցվածքը Հայաստանում և Կիպրոսում

Կորպորատիվ կառուցվածքը Հայաստանում և Կիպրոսում

Կախված բիզնեսի չափից և բնույթից, վերահսկողության մակարդակից և (կամ) սեփականության իրավունքից, կառուցվածքի բարդությունից և հարկային հետևանքներից, մենք մատուցում ենք հետևյալ ծառայությունները.

 • Բազմակողմանի կառույցների ներգրավմամբ արդյունավետ միջգերատեսչական կորպորատիվ կառույցների նախագծում,
 • Նոր ընկերությունների համար կորպորատիվ կառուցվածքի ստեղծում,
  Կորպորատիվ ընդլայնում կամ առկա գործառությների վերակազմակերպում,
 • Ֆիդուցիար և այլ ադմինիստրատիվ ծառայությունների մատուցում,
 • Ներկայացնելով եզրակացություններ, առաջարկություններ և իրավական կարծիքներ կորպորատիվ հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
 • Ընկերության համապարփակ ստուգման կատարում,
 • Տարբեր տեսակի ընկերությունների, դուստր ձեռնարկությունների և ասոցիացիաների գրանցում (ձևավորում, վերակազմավորում, լուծարում);
 • Ներկայացուցչություն պետական ռեգիստրի գրասենյակում,
 • Մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների ստեղծում և լուծարում.
  Կանոնադրական կապիտալի ավելացման և նվազեցման պետական գրանցում,
 • Համաձայնագրերի իրավական ուսումնասիրություն,
  Բոլոր տեսակի կորպորատիվ փաստաթղթերի (բաղադրիչ գործիքներ, կանոնադրություն, բաժնետերերի մասին համաձայնագրեր և այլն) մշակում;
 • Անձնական համաձայնագրերի, պայմանագրերի, առաջարկների պատրաստում,
 • Հաճախորդի համար վճարումների հարցումների նախապատրաստում և բանակցային գործընթացի վարում (նախքան դատարան դիմելը)։

Հետադարձ կապ