Իրավաբանական դյու դիլիջնս

Իրավաբանական դյու դիլիջնս

Մեր իրավաբանական ընկերությունը կարող է նաև օգտակար լինել Ձեզ նաև Իրավաբանական ԴՅՈՒ ԴԻԼԻՋԵՆՍ-ի /Legal Due Diligence/ ուսումնասիրության հարցում:
Մենք կարող ենք նախաձեռնել ընկերության կամ կոնկրետ գործարքի հետ կապված բոլոր իրավական ռիսկերը հավաքելու, հասկանալու և գնահատելու գործընթացը: Համապատասխան իրավաբանական ուսումնասիրության ընթացքում Դուք կվերանայեք թիրախային ընկերությանը /կամ կոնկրետ գործարքին/ վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը: Այս ուսումնասիրության հիմքում ընկած գաղափարն այն է, որ հաճախորդը հասկանա, թե արդյոք ապագայում վերջինս կունենա որոշակի իրավական խնդիրներ, թե ոչ:
Legal Due Diligence ուսումնասիրությունը ցանկացած M&A գործընթացի մեջ կազմում է էական մասը մի քանի պատճառներով:

 

Նախ, այս գործընթացը ձեռքբերողը ավելի լավ հնարավորություն է տալիս հասկանալու թիրախային ընկերությունը/գործարքը և նրա գործունեությունը նախքան գործարքի կատարումը: Ավելին, այն գործում է որպես իրավաբանական որոշիչ գործոն երկու կազմակերպությունների ղեկավարների միջև, որպեսզի նրանք կարողանան միասին աշխատել՝ գործարքն ավարտին հասցնելու համար:

Երկրորդ, գործարքի ձեռք բերողը կարող է օգտագործել իրավական պատշաճ ուսումնասիրության արդյունքում ձեռք բերված տեղեկատվությունը գործարքի համար վճարելու ճիշտ գումարը որոշելու համար: Այն նաև հնարավորություն է տալիս ձեռք բերողին մանրակրկիտ վերլուծել բիզնեսի իրավաբնական, ֆինանսական, կառուցվածքային և գործառնական ասպեկտները, որպեսզի պարզվեն այնպիսի զգայուն փաստեր, ինչպիսիք են ընկերության դեմ դատական հայցերը, աշխատակիցների և աշխատանքային պայմանավորվածությունները, փոխհատուցման գործընթացները և մտավոր սեփականության մանրամասները:

Երրորդ, օրինական պատշաճ ուսումնասիրության գործընթացում ձեռք բերված տեղեկատվությունը կարող է օգնել և՛ գնորդին, և՛ թիրախային ընկերությանը անհրաժեշտության դեպքում մշակել համապատասխան միացման և ձեռքբերման այլ փաստաթղթեր: Այն նաև դեր է խաղում երկու կողմերի համար ճիշտ արժեքի շուրջ բանակցությունների վարման համար՝ հիմնված թիրախ ընկերության իրավական պարտավորությունների վրա:

Չորրորդ՝ իրավական պատշաճ ուսումնասիրության գործընթացը կօգնի բացահայտել հնարավոր խնդիրները, որոնք կարող են խոչընդոտ հանդիսանալ գործարքի փակման համար: Եթե երկու կողմերը իմանում են հնարավոր խոչընդոտները, նրանք կարող են քայլեր ձեռնարկել խնդիրը լուծելու համար՝ ապահովելու համաձայնագրի սահուն ավարտը:

Ի վերջո, երկու ընկերությունների իրավախորհրդատուները պետք է իրավական եզրակացություն տան գործարքի ավարտին: Այսպիսով, կարևոր է, որ երկու իրավաբանական թիմերը նույն կողմում լինեն, երբ խոսքը վերաբերում է որոշակի իրավական ասպեկտներին: Այս պատճառով էական է լավ փոխհարաբերությունները, և իրավական պատշաճ ուսումնասիրությունը կարող է օգնել ապահովելու դա:

Հետադարձ կապ