Աշխատանքի իրավունք

Աշխատանքի իրավունք

Մեր իրավաբանները աշխատում են մի շարք տեղական և միջազգային ընկերությունների, ֆինանսական հաստատությունների հետ անհատական և կոլեկտիվ աշխատանքային իրավունքի հարցերի շուրջ:
Մենք կարող ենք օգնել Ձեզ պահպանել Հայաստանի աշխատանքային օրենսդրության օրենսդրությունը՝ կապված առողջության և անվտանգության հարցերի և վարձատրության քաղաքականության հետ:
Մենք աջակցում ենք նաև աշխատանքային պայմանագրերի մշակման, փոփոխման և դադարեցման հարցում:
Մենք կարող ենք բանակցել հաշտության համաձայնագրերի շուրջ և, անհրաժեշտության դեպքում, պաշտպանել Ձեր շահերը աշխատանքային դատարաններում դատական հայցերի միջոցով:

Հետադարձ կապ